elektronikus aláírás & titkosításfejlesztés & szakértői tevékenység

fejlesztés & szakértői tevékenység

TimeStamp

A TimeStamp Library egy fejlesztő készlet, Java API, az RFC 3161 Time-Stamp Protocol (TSP) megvalósítása, amely támogatást nyújt Java alkalmazások számára időbélyeg kérésére, valamint TSA (Time Stamp Authority) szerver megvalósítására.

Kiválóan alkalmazható papíralapú dokumentumokról a közokirat kiállítására jogosult általi elektronikus másolatkészítéskor, amelyen közokirat kiállítására jogosult saját időforrásán alapuló, elektronikus aláírásával hitelesített időjelzését kell elhelyezni (13/2005. (X. 27.) IHM rendelet).
Főbb szolgáltatások
A Polysys TimeStamp Library Java API egy platform független fejlesztő készlet, mely a ráépülő Java technológiával készülő alkalmazások számára nyújt támogatást időbélyeg kérésére, időbélyegzés szolgáltatás nyújtására, HTTP, HTTPS vagy socket kommunikációval időszinkronizációra annak érdekében, hogy az alkalmazások szabványos, a vonatkozó magyar törvényeknek, rendeleteknek és irányelveknek megfelelő időbélyegzés szolgáltatásokat legyenek képesek igénybe venni vagy nyújtani.
Ready for IBM PureSystems™ validált termék
Az IBM PureFlex™ System az infrastruktúra optimalizálása érdekében egy egyesített kezelőpultban egyetlen, az erőforrásigények érzékelésében és előrejelzésében kiváló infrastrukturális rendszerbe ötvözi a számítási, tárolási, hálózatkezelési és virtualizációs feladatatokat.

Az IBM PureFlex™ System egy általános célú rendszer sokoldalúságát a számítási felhő rugalmasságával és egy szoftverkészülék egyszerűségével ötvözi.

A TimeStamp Library sikeresen teljesítette a Ready for IBM PureSystems™ bevizsgálást és rendelkezésre áll, mint virtual appliance az IBM PureFlex™ System rendszereken.
Jellemzők
A TimeStamp Library legfontosabb jellemzői:
 • platform független, 100% Java megoldás;
 • kiegészítő könyvtárakat nem igényel, az RFC 3161 szerint ASN.1 struktúrák kezeléséhez szükséges támogatást beépítve tartalmazza;
 • flexibilisen konfigurálható (fájl, konzol, operációs rendszer eseménynapló, naplózó szerver, stb) naplózás;
 • időbélyeg kérő kliens (HTTP,HTTPS vagy TCP/IP socket);
 • TSA (Time Stamp Authority) socket szerver;
 • TSA (Time Stamp Authority) HTTP szerver;
 • időbélyegzés szolgáltatás SNTP időszerverektől megkért időpontokból megállapított pontos idő vagy egyéb megbízható időforrás alapján;
 • TSA szerver beépített automatikus időszinkronizációja kijelölt SNTP időszerverrel;
 • műveletenként konfigurálható kriptográfiai szolgáltatók;
 • példa alkalmazások forráskóddal;
Időbélyeg kérés
A TimeStamp Library alkalmazásával gyorsan és könnyedén kialakíthatók olyan platform független megoldások, amelyekben időbélyeg kérése szükséges, pl. e-számla, elektronikus adóbevallás, stb. Az időbélyeg kérése történhet HTTP, HTTPS vagy TCP/IP socket kommunikációval. A fejlesztő készlet több, forráskóddal rendelkező példa programot tartalmaz. Az időbélyeg kérés előállításához szükséges minden adat paraméterezhető. A paraméterezés történhet statikusan, konfigurációs fájl alkalmazásával, vagy dinamikusan, programozott módon.
Szabványok, jogszabályok
A TimeStamp Library mindenben megfelel az alábbi szabványoknak, törvényeknek és rendeleteknek:
 • RFC 3161
 • 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról
 • 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet
Időjelzés szolgáltatás nyújtása
A TimeStamp Library használatával komoly költségmegtakarítás érhető el a papíralapú közokiratról vagy papíralapú teljes bizonyító erejű magánokiratról a közokirat kiállítására jogosult általi másolatkészítés esetén, amikor az elektronikus másolaton a közokirat kiállítására jogosult minősített elektronikus aláírását és a közokirat kiállítására jogosult saját időforrásán alapuló, elektronikus aláírásával hitelesített időjelzését kell elhelyezni.
Időbélyegzés szolgáltatás nyújtása
A TimeStamp Library alkalmazásával gyorsan és könnyedén alakíthatók ki platform független, időbélyegzés szolgáltatást nyújtó, TSA (Time Stamp Authority) szerver megoldások. Az időbélyeg kérelmek fogadása és az időbélyeg válasz kiadása történhet HTTP, HTTPS vagy TCP/IP socket kommunikációval. Az időbélyeg kiadásához szükséges adatok paraméterezhetők.

A TimeStamp Library alkalmazásával időbélyeg szerver teszt rendszer felállítása tetszőleges hardver és szoftver platformon csak percek kérdése. A teszt rendszer üzemeltetése történhet akár intranet, akár Internet környezetben.
Fejlesztés támogatás
A TimeStamp Library tartalmaz fejlesztői útmutatót, részletes fejlesztői JavaDoc dokumentációt, példaprogramokat forráskóddal, valamint a példa alkalmazások futtatását segítő, platform független build scriptet.
Platform független
A TimeStamp Library bármely hardver platformon és operációs rendszeren működtethető, melyhez Java futtató környezet rendelkezésre áll.

Javasolt informatikai környezetek

Operációs rendszerek

 • AIX 5.3 / 6.1
 • iSOS 5.3 / 6.1 (AS400)
 • HP-UX 11.23
 • Mac OS X Tiger / Leopard / Lion / Mountain Lion
 • Solaris 9 / 10
 • SuSE Linux 9 / 9.3 / 10 / 10.2 Enterprise SP2
 • SuSE Linux 9 / 9.3 / 10 / 10.2 Enterprise SP2
 • Ubuntu Linux 8.12
 • Windows 2000 / XP / 2003 / VISTA / 2008 Enterprise / 7

Fejlesztő készletek (API-k)

CryptoSigno Interop [+]
A CryptoSigno Interop tanúsított elektronikus aláírási termék Magyarországon az egyetlen platform független program fejlesztői eszköz, amely nemzetközi környezetben is, az Európai Unió jogi feltételeinek megfelelően hozza létre és ellenőrzi valamennyi elektronikus aláírási formát, egyúttal kielégíti a magyar közigazgatásban megkövetelt elektronikus aláírási formátumokat is.
A2Commons API [+]
Az A2Commons API magas szintű támogatást nyújt szerver és kliens oldali alkalmazások fejlesztése során, az elektronikus aláírással kapcsolatos műveletek, GUI komponensek (tanúsítvány- és időbélyeg megjelenítő panel, stb.), gyors fejlesztését. A CryptoSigno Interop tanúsított elektronikus aláírás termékre épülő kiegészítő termék.
PAdES API [+]
A PAdES API teljes körűen támogatja az ember által olvasható formátomú PDF dokumentumok elektronikus aláírását a PAdES szabvány szerinti összes profil szerint: PAdES Basic, PAdES Emhanced, PAdES Long Term, PAdES for XML Content. Valamint támogatja a CMS elektronikus aláírásokra kidolgozott CAdES szabványt.
TSL API [+]
A TSL API teljes körű támogatást nyújt a Bizalmi Listák géppel olvasható formátumának kezelésére és értelmezésére.
TimeStamp API [+]
A TimeStamp API alkalmazások számára minősített vagy fokozott biztonságú időbélyegek kérését és ellenőrzését biztosítja.
VIEKR kliens Java API [+]
A VIEKR kliens hiteles és bizalmas elektronikus okiratok szállítását valósítja meg a végrehajtási iratok elektronikus kézbesítési rendszerében, a pénzintézetek és az adóhivatal, a végrehajtók és a pénzintézetek, valamint a végrehajtásban érintett egyéb felek között.
A VIEKR kliens felhasználásával meglevő vagy új fejlesztésű informatikai rendszerek néhány nap alatt képesek kommunikálni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal EBT pénzintézeti megkeresések elektronikus rendszerével vagy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara VIEKR végrehajtási iratok kézbesítési rendszerével.

Web kliens megoldások

SSA [+]
Az SSA a böngészők html, javascript környezetéből meghívható Java applet, amely kliens oldali elektronikus aláírások létrehozására alkalmas.

Desktop alkalmazások

PolySigno [+]
A PolySigno mind a gép által olvasható XAdES, mind az ember által olvasható PAdES elektronikus aláírások teljes skálájának létrehozására és ellenőrzésére alkalmas aláíró desktop alkalmazás.
TLEdit [+]
A TLEdit a Bizalmi Lista szerkesztésére, határokon átnyúló eljárásokban használt elektronikus aláírások érvényesítését, joghatásának elbírásálát végző alkalmazás.
PKIToolBox [+]
PKIToolBox termékünk tartalmazza az összes olyan eszközt, amelyre egy PKI technológiákkal foglalkozó szakembernek szüksége lehet.
FIRA [+]
A FIRA egy olyan kész, "dobozos" elektronikus aláíró alkalmazás, melyet kifejezetten a felsőoktatási intézményeknek az Educatio felé benyújtandó adatszolgáltatása elektronikus aláírásának létrehozására fejlesztettünk ki.

Szerver-kliens megoldások

TEA [+]
A TEA a gépi elektronikus aláírások nagy tömegű létrehozására, aláírások ellenőrzésére és hosszú távú hitelesség megőrzéséhez automatikus életciklus menedzsmentre szolgáltatásokat nyújtó központi hitelesítő modulként használható szerver szoftver.
OCSP szerver [+]
A polyOCSP szerver alkalmas hitelesítés-szolgáltatók vagy házi, belső tanúsítványkiadók működtetésével kapcsolatban onlájn tanúsítványállapot információ szolgáltatás kialakítására.
CASup [+]
A CASup hitelesítés-szolgáltatások automatizált felügyeletét megvalósító, tetszőlegesen sok CA-ra használható, probléma esetén e-mail és SMS riasztást generáló szerver szoftver.
Időbélyeg szerver [+]
A TimeStamp szerver kiválóan alkalmas a közokirat kiállítására jogosult által, papír alapú dokumentumokról elektronikus másolatkészítése során, nagyszámú időjelzés előállítására. Ezen kívül felhasználható "belső", "házi" időbélyegzés szolgáltatás kialakítására, olyan területeken, ahol minősített időbélyeg nem, de a dokumentumok létrejötte vagy befogadása időpontjának hitelessége követelmény.

További információkért hívja kollégáinkat a +36 1 4000371 telefonszámon vagy írjon nekünk.

Új honlapunk tartalmának kialakítása folyamatban van, nap mint nap bővítjük. Régi honlapunk elérhető itt.