elektronikus aláírás & titkosításfejlesztés & szakértői tevékenység

fejlesztés & szakértői tevékenység

VIEKR kliens

A VIEKR kliens hiteles és bizalmas elektronikus okiratok szállítását valósítja meg a végrehajtási iratok elektronikus kézbesítési rendszerében, a pénzintézetek és az adóhivatal, a végrehajtók és a pénzintézetek, valamint a végrehajtásban érintett egyéb felek között.

A
VIEKR kliens felhasználásával meglevő vagy új fejlesztésű informatikai rendszerek néhány nap alatt képesek kommunikálni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal EBT pénzintézeti megkeresések elektronikus rendszerével vagy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara VIEKR végrehajtási iratok kézbesítési rendszerével.
Célja
A VIEKR kliens a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott, kötelezően használandó elektronikus kézbesítési rendszerhez kapcsolódó kliens szoftver.

Lefedi azokat az üzenetküldő, -fogadó és egyéb funckiókat, melyeket a kommunikációban résztvevő feleknek a saját számítástechnikai környezetükben kell megvalósítaniuk.

1994. évi LIII., a bírósági végrehajtásról szóló törvény 35/A§
Legfontosabb tulajdonságok
A VIEKR Java API megvalósítja az elektronikus kézbesítési rendszer használatához szükséges összes funkciót:
 • kimenő küldemény beküldése: XML dokumentumok validálása, azokkal e-akta létrehozása, az e-akta elektronikus aláírással és időbélyeggel történő ellátása, titkosítása a címzettek számára, beküldése a VIEKR szervernek;
 • kimenő küldeményekhez kapcsolódó feladóvevények letöltése, azokon az elektronikus aláírás ellenőrzése
 • kimenő küldeményekhez kapcsolódó tértivevények letöltése, azokon az elektronikus aláírás ellenőrzése;
 • bejövő küldemények átvételéhez szükséges tértivevények előállítása, elektronikus aláírása és beküldése a VIEKR szervernek;
 • bejövő küldemények fogadása: e-akta letöltése, visszafejtése, elektronikus aláírás ellenőrzése, dokumentumok kibontása az e-aktából, XML dokumentumok validálása;
 • a VIEKR szerver specifikációjában szereplő összes lekérdezési, listázási szolgáltatás.
Megbízható és hiteles
A VIEKR és minden benne használt polysys® termék futó kódja olyan kód-aláíró tanúsítvánnyal van aláírva, amely egy olyan gyökértanúsítványra vezethető vissza, melyet az összes böngésző és Java futtató környezet egyaránt megbízhatóként ismer el. Ennek következménye az, hogy a böngésző programok az aláíró alkalmazást megbízhatónak és hitelesnek bírálják el.
Tanúsítványok, időbélyegzés
A VIEKR támogatja az összes magyar hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott autentikációs, aláírói és titkosító tanúsítványt, időbélyegzés szolgáltatást.
E-akták kezelése
Bekapcsolható, hogy a VIEKR szerverrel történő kommunikáció során előállított vagy érkezett összes e-akta titkosított és visszafejtett állapotban, valamint az abból kibontott dokumentumok a fájl rendszerben automatikusan mentésre kerüljenek.

Az e-akta, valamint a benne levő dokumentumok Java objektumként kezelhetők, azok feldolgozása, átadása célrendszernek, adatbázisban történő tárolása, pár sornyi programozással, rendkívül egyszerűen megvalósítható.
Aláíró eszközök
A VIEKR képes használni a telepített hardveres kriptográfiai eszközöket (ALE, BALE), valamint támogatja a Windows tanúsítványtárban tárolt aláíró kulcsokkal (csak Windows környezetben) valamint a szoftveres kulcstárolóban (pfx fájl) tárolt aláíró kulcsokkal történő aláírás létrehozást.

ALE és szoftveres kulcstároló esetén a PIN kód, jelszó a konfigurációban megadható, mely erős titkosítással védetten kerül tárolásra. Így nincs szükség a PIN kód, jelszó egyenkénti megadására minden egyes elektronikus aláírás létrehozásához.
Aláíró motor
A VIEKR aláíró motorja a tanúsított CryptoSigno Interop, mely Garancia Folyamatosság Biztosítás eljárással tartja fent életciklusára szóló minőségét, a jogszabályok és szabványok, hitelesítés-szolgáltatói gyakorlat változása esetén is.
Az aláíró motor sikeresen vett részt az összes nemzetközi és hazai együttműködési (interoperabilitási) teszten. Az aláíró motor rendelkezik a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség által kiadott "MELASZ READY 1.00" és "MELASZ READY 2.00" tanúsítványokkal is.
Konfigurálás
A VIEKR konfigurálásához könnyen használható, grafikus adminisztrációs felület áll rendelkezésre. Ezen minden működést befolyásoló paraméter beállítható, nincs szükség a konfigurációs fájloknak szövegszerkesztővel történő kezelésére.
Pár nap alatt bevethető
A VIEKR telepítőkészletben található pontos és részletes dokumentáció, valamint a forráskódban rendelkezésre álló kommunikációs interfész és példaprogramok alapján egy átlagos képességű programozó, mindössze pár nap alatt képes a beillesztésére. Felhasználásához semmilyen PKI vagy elektronikus aláírással kapcsolatos szakismeret nem szükséges, azonnal működik.
A készlet tartalmaz egy Ant build scriptet, mellyel a VIEKR kliens összes funkciója azonnal használható.
Beépíthető
A VIEKR könnyen integrálható ügyviteli szoftverekbe, rendszerekbe, kliens vagy szerver oldalon.

Különlegessége és erőssége a web alkalmazásokba beépíthetőség, a végfelhasználók telepítés nélkül, azonnal használhatják a küldemény beküldése, fogadása és egyéb funkciókat.
Platform független
A VIEKR minden operációs rendszeren működik, melyhez Java futtató környezet rendelkezésre áll. Szerver vagy kliens oldalon, web alkalmazásokban egyaránt használható.

Javasolt informatikai környezetek

Operációs rendszerek

 • AIX 5.3 / 6.1
 • iSOS 5.3 / 6.1 (AS400)
 • HP-UX 11.23
 • Mac OS X Tiger / Leopard / Lion / Mountain Lion
 • Solaris 9 / 10
 • SuSE Linux 9 / 9.3 / 10 / 10.2 Enterprise SP2
 • SuSE Linux 9 / 9.3 / 10 / 10.2 Enterprise SP2
 • Ubuntu Linux 8.12
 • Windows 2000 / XP / 2003 / VISTA / 2008 Enterprise / 7
Processzor architektúrák

 • AMD Opteron 64 / 32
 • IBM eServer / pSeries  / xSeries / iSeries / POWER6 Dual-Core
 • SUN UltraSparc III i / eCache
 • Intel PIV / Itanium2 / Core2 Duo / Xeon / Xeon Quad-Core
 • RedHat Enterprise Linux Advanced Server 3 / 4 / 5.3
Hardver aláírás létrehozó eszközök
 • Aladdin e-Token PRO
 • Oberthur CosmopolIC intelligens kártya
 • ORGA intelligens kártya
 • Giesecke & Devrient token
 • SUN Crypto Accelerator
 • Axalto Cyberflex Access 64K v2a
 • nCipher netHSM 2000
 • eToken PRO Java Card 72K
 • IDOneClassIC Card
 • Gemalto Classic V3
 • Touch&Sign 2048

Fejlesztő készletek (API-k)

CryptoSigno Interop [+]
A CryptoSigno Interop tanúsított elektronikus aláírási termék Magyarországon az egyetlen platform független program fejlesztői eszköz, amely nemzetközi környezetben is, az Európai Unió jogi feltételeinek megfelelően hozza létre és ellenőrzi valamennyi elektronikus aláírási formát, egyúttal kielégíti a magyar közigazgatásban megkövetelt elektronikus aláírási formátumokat is.
A2Commons API [+]
Az A2Commons API magas szintű támogatást nyújt szerver és kliens oldali alkalmazások fejlesztése során, az elektronikus aláírással kapcsolatos műveletek, GUI komponensek (tanúsítvány- és időbélyeg megjelenítő panel, stb.), gyors fejlesztését. A CryptoSigno Interop tanúsított elektronikus aláírás termékre épülő kiegészítő termék.
PAdES API [+]
A PAdES API teljes körűen támogatja az ember által olvasható formátomú PDF dokumentumok elektronikus aláírását a PAdES szabvány szerinti összes profil szerint: PAdES Basic, PAdES Emhanced, PAdES Long Term, PAdES for XML Content. Valamint támogatja a CMS elektronikus aláírásokra kidolgozott CAdES szabványt.
TSL API [+]
A TSL API teljes körű támogatást nyújt a Bizalmi Listák géppel olvasható formátumának kezelésére és értelmezésére.
TimeStamp API [+]
A TimeStamp API alkalmazások számára minősített vagy fokozott biztonságú időbélyegek kérését és ellenőrzését biztosítja.
VIEKR kliens Java API [+]
A VIEKR kliens hiteles és bizalmas elektronikus okiratok szállítását valósítja meg a végrehajtási iratok elektronikus kézbesítési rendszerében, a pénzintézetek és az adóhivatal, a végrehajtók és a pénzintézetek, valamint a végrehajtásban érintett egyéb felek között.
A VIEKR kliens felhasználásával meglevő vagy új fejlesztésű informatikai rendszerek néhány nap alatt képesek kommunikálni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal EBT pénzintézeti megkeresések elektronikus rendszerével vagy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara VIEKR végrehajtási iratok kézbesítési rendszerével.

Web kliens megoldások

SSA [+]
Az SSA a böngészők html, javascript környezetéből meghívható Java applet, amely kliens oldali elektronikus aláírások létrehozására alkalmas.

Desktop alkalmazások

PolySigno [+]
A PolySigno mind a gép által olvasható XAdES, mind az ember által olvasható PAdES elektronikus aláírások teljes skálájának létrehozására és ellenőrzésére alkalmas aláíró desktop alkalmazás.
TLEdit [+]
A TLEdit a Bizalmi Lista szerkesztésére, határokon átnyúló eljárásokban használt elektronikus aláírások érvényesítését, joghatásának elbírásálát végző alkalmazás.
PKIToolBox [+]
PKIToolBox termékünk tartalmazza az összes olyan eszközt, amelyre egy PKI technológiákkal foglalkozó szakembernek szüksége lehet.
FIRA [+]
A FIRA egy olyan kész, "dobozos" elektronikus aláíró alkalmazás, melyet kifejezetten a felsőoktatási intézményeknek az Educatio felé benyújtandó adatszolgáltatása elektronikus aláírásának létrehozására fejlesztettünk ki.

Szerver-kliens megoldások

TEA [+]
A TEA a gépi elektronikus aláírások nagy tömegű létrehozására, aláírások ellenőrzésére és hosszú távú hitelesség megőrzéséhez automatikus életciklus menedzsmentre szolgáltatásokat nyújtó központi hitelesítő modulként használható szerver szoftver.
OCSP szerver [+]
A polyOCSP szerver alkalmas hitelesítés-szolgáltatók vagy házi, belső tanúsítványkiadók működtetésével kapcsolatban onlájn tanúsítványállapot információ szolgáltatás kialakítására.
CASup [+]
A CASup hitelesítés-szolgáltatások automatizált felügyeletét megvalósító, tetszőlegesen sok CA-ra használható, probléma esetén e-mail és SMS riasztást generáló szerver szoftver.
Időbélyeg szerver [+]
A TimeStamp szerver kiválóan alkalmas a közokirat kiállítására jogosult által, papír alapú dokumentumokról elektronikus másolatkészítése során, nagyszámú időjelzés előállítására. Ezen kívül felhasználható "belső", "házi" időbélyegzés szolgáltatás kialakítására, olyan területeken, ahol minősített időbélyeg nem, de a dokumentumok létrejötte vagy befogadása időpontjának hitelessége követelmény.

További információkért hívja kollégáinkat a +36 1 4000371 telefonszámon vagy írjon nekünk.

Új honlapunk tartalmának kialakítása folyamatban van, nap mint nap bővítjük. Régi honlapunk elérhető itt.