Elektronikus aláírás személyi számítógépre!

Az elektronikus aláírás minden esetben vizuálisan láthatatlan! Technológiailag annyira "összegyógyul" az eredeti elektronikus dokumentummal, hogy annak eredeti állapotához képest minden módosítás kimutatható. Ezért válik a dokumentum hitelessé és bíróság előtt is bizonyító erővel rendelkezővé. Az elektronikus aláírással ellátott dokumentum ellenőrzését, mivel az vizuálisan láthatatlan, csak olyan különleges számítógépes programokkal lehet ellenőrizni, mint a PolySigno. polysys

Ismerje meg az alkalmazást oktatófilmek segítségével!

 • Termék ismertető
  A PolySigno szolgáltatásai:
  • PDF formátumú elektronikus dokumentumok hitelesítése (szerződés, kötvény, teljesítés igazolás, energetikai tanúsítvány, megfelelőségi nyilatkozat, telepítői nyilatkozat, M30-as adatlapok, stb.) és hitelességének ellenőrzése
  • PDF vagy XML formátumú elektronikus számlák hitelesítése (kisebb számosság esetén, nagy számú elektronikus számla esetén a TEA szerver oldali megoldás használata javasolt)
  • tetszőleges egyéb típusú és számú elektronikus dokumentum együttes hitelesítése ASiC konténerben
  • tömeges aláírás ellenőrzés: - tetszőleges számú és típusú elektronikusan aláírt dokumentum vagy konténer hitelességének ellenőrzése egy kattintással
  • tömeges időbélyegzés és kiegészítés: - tetszőleges számú és típusú elektronikusan aláírt dokumentumon vagy konténeren időbélyegző elhelyezése és/vagy kiegészítése hosszú távú megőrzésre vagy archiválásra alkalmas formára (digitális archiválás) egy kattintással

  a vonatkozó hazai és európai uniós jogszabályoknak, valamint a nemzetközi szabványoknak megfelelő módon.

  A PolySigno beépített PDF megjelenítőt tartalmaz, mely a szokásos funkciókon túl biztosítja azt is, hogy a PDF dokumentumhoz, mint konténerhez tetszőleges számú és típusú egyéb dokumentumot - csatolmányokat - lehessen hozzáadni, melyek a PDF dokumentummal együttesen kerülnek elektronikus aláírással hitelesítésre.

  A PolySigno egyszerűen használható, kényelmes grafikus felületet biztosít a PDF dokumentumot hitelesítő elektronikus aláírás vizuális visszajelzésének beállítására. A vizuális megjelenés egyaránt lehet képi (cég logó, a kézi aláírás szkennelt képe, stb.) vagy az aláírói tanúsítványból adatokat tartalmazó szöveges információ. A kiválasztott vizuális visszajelzést tartalmazó grafika az egérrel mozgatható a kívánt helyre és tetszőlegesen méretezhető.

  A PolySigno a PDF dokumentumok aláírásához a PAdES Enhanced nemzetközi szabványos aláírási formátum, illetve ennek Baseline Profile változata választható. A PDF dokumentumok egyesével vagy tömegesen írhatók alá.

  A PolySigno további funkciója a tetszőleges számú és típusú egyéb dokumentum együttes hitelesítése elektronikus aláírással. A dokumentumok ASiC konténerben kerülnek elhelyezésre, az elektronikus aláírás formátuma a XAdES v1.4.2 nemzetközi szabványos aláírási formátum, illetve ennek Baseline Profile változata. Az együttesen aláírt dokumentumokat tartalmazó ASiC konténer tartalma bármilyen ZIP formátumot támogató alkalmazással kezelhető.

  A PolySigno automatikusan az EU tagállamok által kiadott Bizalmi Listákat használja fel az elektronikus aláírás vagy bélyegző joghatásának kimutatásához. Eltérő joghatást jelentenek:

  • minősített elektronikus aláírás és minősített elektronikus bélyegző,
  • minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás és fokozott biztonságú elektronikus bélyegző,
  • fokozott biztonságú elektronikus aláírás és elektronikus bélyegző,
  • nem megbízható elektronikus aláírás és nem megbízható elektronikus bélyegző

  A PolySigno képes a kiválasztott - egyszerre akár több ezer - CAdES, XAdES vagy PAdES aláírási formátummal elektronikusan aláírt dokumentum vagy konténer (e-akta, ASiC, ZIP, stb.) egy kattintásra történő aláírás ellenőrzésére, vagy időbélyeggel és opcionálisan visszavonási információkkal történő kiegészítésére. Ezzel eleget tesz a digitális archiválásról szóló jogszabály (1/2018 ITM rendelet) rendelkezéseinek.

  A PolySigno aláíró motorja a tanúsított CryptoSigno Interop (MSZ ISO/IEC 15408 = CC - Common Criteria EAL 3+ garanciaszint), mely Garancia Folyamatosság Biztosítás eljárással tartja fent életciklusára szóló minőségét, a jogszabályok és szabványok, hitelesítés- szolgáltatói gyakorlat változása esetén is. Az aláíró motor sikeresen vett részt az összes nemzetközi és hazai együttműködési (interoperabilitási) teszten.

  A PolySigno automatikusan felismeri a telepített hardveres kriptográfiai eszközöket, valamint támogatja a Windows tanúsítványtárban tárolt aláíró kulcsokkal (csak Windows környezetben) valamint a szoftveres kulcstárolóban (pfx fájl) tárolt aláíró kulcsokkal történő aláírás létrehozást.

  A PolySigno egyaránt képes pillanatnyi (időbélyeget nem tartalmazó) és rövid távú (időbélyeget tartalmazó) elektronikus aláírásokat létrehozni. Az alkalmazás támogatja az összes magyar hitelesítés- szolgáltató által használt autentikációs eljárást az időbélyeg kérése során. A jelszó típusú autentikációs adatokat erős titkosítás védi. Tetszőleges számú időbélyegzési profil konfigurálható, az elektronikus aláírások létrehozása vagy kiegészítése során a grafikus felületen választható ki a használni kívánt időbélyegzés szolgáltatás.

  A PolySigno számára a megbízható gyökér tanúsítványokat nem szükséges konfigurálni, azok használata az EU tagállamok által kibocsátott Bizalmi Listák alapján, teljesen automatikusan, emberi közreműködést nem igényelve történik.

  A PolySigno és minden benne használt polysys® termék futó kódja olyan kód-aláíró tanúsítvánnyal van aláírva, amely egy olyan gyökértanúsítványra vezethető vissza, melyet az összes operációs rendszer, böngésző program és Java futtató környezet egyaránt megbízhatóként ismer el.

  A PolySigno minden operációs rendszeren működik, melyhez Java futtató környezet rendelkezésre áll, például Windows összes verziója, Mac OS X összes verziója és a legtöbb Linux verzió.

  A PolySigno többnyelvű felhasználói felületet biztosít. Alapértelmezésként magyar és angol nyelvű grafikus felülettel használható.

 • Specifikáció

  Támogatott aláírás formátumok

  XAdES ETSI TS v1.4.2 teljes körű támogatás

  EU jogi megfelelőség

  XAdES EN 319 132 teljes körű támogatás
  EU jogi megfelelőség

  Baseline profil

  EU jogi megfelelőség

  ASiC ETSI TS 103 174 v2.2.1
  ETSI TS 102 918 vagy Baseline profil használata esetén
  ASiC
  EN 319 162
  CAdES ETSI TS 103 173 v2.2.1
  ETSI TS 101 733 vagy Baseline profil használata esetén
  CAdES
  EN 319 122
  PAdES ETSI TS 103 172 v2.2.1
  ETSI TS 102 778 vagy Baseline profil használata esetén
  PAdES
  EN 319 142
  Érvényesítési jelentés szabvány
  • EN 319 102 v1.1.1 (2016-05)
  • TS 119 102 v1.2.1 (2018-08)
  • TS 102 853 v1.1.2 (2012-10)
  Bizalmi horgonyok
  • ETSI TS 119 615 Bizalmi lista + gyökér tanúsítvány
  • RFC 5280 csak gyökér tanúsítvány
  Kulcshasználati bitek paraméterezhetősége
  • nonRepudiation bit beállítottsága / használata
  • digitalSignature bit beállítottsága / használata
  • nonRepudiation digitalSignature együttes beállítottsága/ használata

  Támogatott különleges aláírás formátumok és kompatibilitás

  Adobe LTV kompatibilitás

  Teljes körű kompatibilitás az Adobe termékek európai aláírás formátumaival

  EU-ETSI Conformance Checker
  Teljes körű kompatibilitás az EU Bizottság és az ETSI által üzemeltetett ellenőrző alkalmazással.
  Ügyvédi ellenjegyző aláírás
  • ügyvéd, kamarai jogtanácsos
  • külképviseleti hitelesítés, felülhitelesítés, apostille, közjegyzői aláírás-hitelesítés
  • ellenjegyzés több ügyvéd által
  magyar XML aláírás konténer (e-AKTA)
  .es3

  Független tanúsítások

  Beépített tanúsított termék - CryptoSigno Interop

  elektronikus aláírási termék

  https://www.hunguard.hu/wp-content/uploads/2018/12/HUNG-T-ESIGN-001-2018_v10_ds.pdf

  informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termék
  https://www.hunguard.hu/wp-content/uploads/2018/12/HUNG-T-MIBETS-014-2018_v10_ds.pdf

  Határokon átnyúló felhasználás

  Európai Unió / Európai Gazdasági Térség területén

  Bizalmi lista automatikus kezetése

  Bizalmi lista érvényességi időszakának ellenőrzése

  Bizalmi lista hitelességének ellenőrzése

  Bizalmi lista letöltési stratégia optimalizálás
  • automatikus
  • ügyes
  • megadott országok
  • kevert

  Bizalmi lista Off-lájn működés

  előre tetölti az Internet nélküli környezetben történő használathoz

  Paraméterezhető automatikus frissítési gyakoriság
  • 1 óra, 2 óra, 3 óra, 4 óra, 6 óra, 12 óra
  • 1 nap, 2 nap

  Joghatás kimutatása

  minősített elektronikus aláírás

  (eIDAS) EU minősített szolgáltatásban kibocsátott tanúsítvánnyal létrehozott
  ("qualified electronic signature")

  minősített elektronikus bélyegző
  (eIDAS) EU minősített szolgáltatásban kibocsátott tanúsítvánnyal létrehozott.
  ("qualified electronic seal")

  nemzeti szinten elismert, minősített elektronikus aláírás

  e-ügyintézési (2015. évi CCXXII) trv. 110.§ (2)
  ("qualified electronic signature recognized at national level")

  nemzeti szinten elismert, minősített elektronikus bélyegző
  e-ügyintézési (2015. évi CCXXII) trv. 110.§ (2)
  ("qualified electronic seal recognized at national level")

  minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás

  (eIDAS) EU minősített szolgáltatásban kibocsátott tanúsítvánnyal létrehozott. eIDAS, 25. cikk
  ("advanced electronic signature based on a qualified certificate")

  minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegző
  (eIDAS) EU minősített szolgáltatásban kibocsátott tanúsítvánnyal létrehozott. eIDAS, 35. cikk
  ("advanced electronic seal based on a qualified certificate")
  fokozott biztonságú elektronikus aláírás
  (eIDAS) EU nem minősített vagy nemzeti szinten definiált szolgáltatásban kibocsátott tanúsítvánnyal létrehozott
  ("advanced electronic signature")
  fokozott biztonságú elektronikus bélyegző
  (eIDAS) EU nem minősített vagy nemzeti szinten definiált szolgáltatásban kibocsátott tanúsítvánnyal létrehozott
  ("advanced electronic seal")
  nem megbízható elektronikus aláírás
  Bizalmi Listán nem szereplő szolgáltatásban kibocsátott tanúsítvánnyal létrehozott
  ("untrusted electronic signature")
  nem megbízható elektronikus bélyegző
  Bizalmi Listán nem szereplő szolgáltatásban kibocsátott tanúsítvánnyal létrehozott
  ("untrusted electronic seal")
  minősített elektronikus időbélyegző
  (eIDAS) EU minősített szolgáltatásban kibocsátott időbélyeg.
  eIDAS, 42. cikk.
  ("qualified electronic time stamp")
  nemzeti szinten elismert, minősített elektronikus időbélyegző
  e-ügyintézési (2015. évi CCXXII) trv. 110.§ (2)
  ("qualified electronic time stamp recognized at national level")
  nem minősített elektronikus időbélyegző
  (eIDAS) EU nem minősített vagy nemzeti szinten definiált szolgáltatásban kibocsátott időbélyeg.
  ("non-qualified electronic time stamp")
  nem megbízható elektronikus időbélyegző
  Bizalmi Listán nem szereplő szolgáltatásban kibocsátott időbélyeg.
  ("untrusted electronic time stamp")

  Környezeti beállítások

  Proxy paraméterek
  NTP időszerverek
  10 független atomórával való szinkronizálási lehetőség
  Aláírás vagy bélyegzés helyének beállítása
  Aláíró szerepköreinek beállítása
  Aláírási szabályzat meghatározása
  Aláírás érvényesítési szabályzat meghatározása

  Kulcstárolók

  Kriptográfiai hardver eszköz

  Szoftveres kulcstároló

  Windows tanúsítványtár

  e-személyi igazolvány

  Kriptográfiai algoritmusok és kulcshosszak

  RSA

  RSA PSS

  EC

  PDF aláírások vizuális visszajelzéseinek típusai

  Egyedi, személyre szabható

  Vizuális visszajelzés nélkül

  Szöveges visszajelzés
  tanúsítvány tartalma + saját kiegészítő szövegek

  Saját grafika

  aláíráskép, fénykép, logó automatikus méretezés az optimális megjelenés érdekében

  Vizuális elem helyére nincs megkötés
  bárhol elhelyezhető
  Vizuális elem pozicionálása a dokumentumban szabad szemmel
  Vizuális elem pozicionálása "egérrel"
  Vizuális elem pozicionálása geszturával "touchpad" használata esetén

  Tömeges aláírás

  Fájlrendszerbe, korlátozás nélkül

  Több mappa kezelése

  Mappán belül egyedi és többszörös szelekció

  Elkészült aláírások elkülönített, szabadon kijelölhető mappában kerülnek tárolásra

  Aláírásra és bélyegzésre engedélyezett MIME típusok

  application

  asice

  application/vnd.etsi.asic-e+zip

  asics
  application/vnd.etsi.asic-s+zip

  cer

  application/x-x509-ca-cert

  crl
  application/x-pkcs7-crl
  docx
  application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  doc
  application/msword
  dotx
  application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template
  es3
  application/vnd.eszigno3+xml
  jar
  application/java-archive
  man
  application/x-troff-man
  pdf
  application/pdf
  ppt
  application/vnd.ms-powerpoint
  rtf
  application/rtf
  sce
  application/vnd.etsi.asic-e+zip
  scs
  application/vnd.etsi.asic-s+zip
  xsd
  application/xsd
  xslx
  application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  xsl
  application/vnd.ms-excel
  zip
  application/zip

  Aláírásra és bélyegzésre engedélyezett MIME típusok

  text

  css

  text/css

  dtd
  text/plain

  html

  text/html

  htm
  text/html
  rtx
  text/richtext
  txt
  text/plain
  xml
  text/xml

  Aláírásra és bélyegzésre engedélyezett MIME típusok

  video

  avi

  video/x-msvideo

  movie
  video/x-sgi-movie

  mov

  video/quicktime

  mpeg
  video/mpeg
  mpg
  video/mpeg
  qt
  video/quicktime

  Aláírásra és bélyegzésre engedélyezett MIME típusok

  image

  bmp

  image/bmp

  gif
  image/gif

  jpeg

  image/jpeg

  jpg
  image/jpeg
  mac
  image/x-macpaint
  pict
  image/pict
  pic
  image/pict
  qtiff
  image/x-quicktime
  qti
  image/x-quicktime
  tiff
  image/tiff
  tif
  image/tiff
  xwd
  image/x-windowdump
  wrl
  x-world/x-vrml

  Aláírásra és bélyegzésre engedélyezett MIME típusok

  audio

  au

  audio/basic

  midi
  audio/x-midi

  mid

  audio/x-midi

  mp1
  audio/x-mpeg
  mp2
  audio/x-mpeg
  mp3
  audio/x-mpeg
  smd
  audio/basic
  smf
  audio/x-midi
  wav
  audio/x-wav